Oppitunti 2: Ensihoito

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää omana toimintanaan jäsenkuntiensa ensihoitopalvelut. Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus vastaa ensihoitopalvelujen koordinoimisesta ja palvelutasopäätöksen toteutumisesta sairaanhoitopiirin alueella. Olennaisena osana Lapin ensihoitopalveluihin kuuluu myös ensivastetoiminta, jota järjestetään yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Back to: Rescue Guide-jatkokoulutus > Viranomaisorganisaatiot