Oppitunti 1: Pelastuslaitos

Lapin pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Lapin pelastuslaitos on maakuntaliiton, Lapin liiton alainen organisaatio.
Pelastustoimen tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lapin pelastuslaitoksen tehtävänä on vastata maakunnan alueella pelastuslaissa ja -asetuksessa sekä muussa lainsäädännössä pelastustoimelle määrätyistä tehtävistä.

Back to: Rescue Guide-jatkokoulutus > Viranomaisorganisaatiot