Sources and Links: Module 3

Velvollisuus auttaa:

Responsible operating practices:

Kestävä matkailu:

Everyman’s rights:

Occupational safety:

Työturvallisuuskeskus. Työsuojelu on yhteistoimintaa.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työnantajan velvollisuudet:

Työturvallisuuskeskus. Työsuojelu työpaikan arjessa.

Legislation on consumer safety:

The laws, permits and notices applicable to activity services:

Lapland University of Applied Sciences 2015. The laws, permits and notices applicable to activity services.

TEST: RIGHT OR WRONG:

Posted in Uncategorized